वाराणसी के अस्पताल

 • apar nideshak chikitsa
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9454455433, 2508000
 • pramukh chikitsa adheekshak (mandaleey aspataal)
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9198303333, 2214723
 • aapaatakaaleen chikitsa
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 8953003635
 • pramukh chikitsa adheekshak (jila mahila aspataal)
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 8808053031
 • mukhy chikitsa adhikaaree
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9415301513
 • mukhy chikitsa adheekshak (deenadayaal aspataal)
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 7309038721
 • jila kshay rog adhikaaree
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9918901472
 • jila maleriya adhikaaree
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9454386449
 • mukhy pashu chikitsa adhikaaree
 • ramkatora varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9412864976, 2503786
 • nideshak kainsar aspataal
 • lahartara varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9794843501
 • nideshak, maanasik chikitsaalay
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 9411412260, 9838092654
 • shree shiv prasaad gupta aspataal
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2214723
 • pan. deenadayaal upaadhyaay aspataal
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2506732
 • sar sundaralaal aspataal BHU
 • BHU lanka varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2307059
 • marwari hospital
 • Godowlia Chauraha, Varanasi, ओपन 24 घंटे
 • 2392611, 2420420
 • maanasik aspataal
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2506738
 • DLW kendreey aspataal
 • DLW varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2644744
 • maata aanandamayee aspataal
 • Bhadaini assi varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2310230, 2310186
 • raamakrshn mishan koriya aspataal
 • laksha varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2451773, 2451727
 • hindoo seva sadan
 • chauk bansphatak varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2400356
 • bidala aspataal
 • machchhodaree varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2435357
 • Cancar aspataal
 • lahartara varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2220348
 • ESIC. paandeyapur
 • pandaypur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2506724
 • phaileriya hospital
 • kabeerchaura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2276584
 • kushth rog aashram
 • padav varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2332266
 • jaamiya aspataal
 • peeleekothee varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2441929
 • gurunaanak aspataal
 • kamachchha varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2454839
 • maulaana aajaad bunakar aspataal
 • jaitpura varanasi ओपन 24 घंटे
 • 3251695, 2211917
 • singh medikal end risarch centar
 • maldahiya varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2208084
 • heritej hospital
 • lanka varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2369991-5, 2368888
 • maatrka heritej
 • Nagwa Lanka, Varanasi, ओपन 24 घंटे
 • 2366727, 2366730
 • Apex hospital
 • DLW varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2300823
 • lakshmee medical sarjikal keyar center
 • maladahiya varanasi ओपन 24 घंटे
 • 7408424905
 • svaamee harashankaraanand jee haaspital end risarch centar
 • sunderpur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2317396
 • rama medical keyar centar
 • rathyatra varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2226602
 • sigara panjaabee aspataal
 • salaarapur varanasi ओपन 24 घंटे
 • 3291771
 • janakalyaan hospital
 • mahamooraganj varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2360063
 • daak taar vibhaageey davaakhaana
 • cant varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2411200
 • laal bahaadur shaastree aspataal
 • raamanagar varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2668522
 • GV meditek hospital
 • Raman Niwas, Mahmoorganj, Varanasi, ओपन 24 घंटे
 • 2360880, 2360682
 • public Welapheyar aspataal
 • kamachchha varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2452786, 87
 • shree paarshvanaath digambar jain daatavy chikitsaalay
 • Bhelupur, Varanasi, ओपन 24 घंटे
 • 2452735
 • breth eejee hospital
 • mumukshu bhavan, assi varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2367725, 9473878009
 • deva mental helth keyar
 • durgaakund varanasi ओपन 24 घंटे
 • 2310670, 2313652
 • mereediyan haaspital
 • Ledhupur, Asapur, Varanasi, ओपन 24 घंटे
 • 2591601, 2591300, 2585335, 9628888824
 • gaileXee hospital
 • mahamooraganj varanasi ओपन 24 घंटे
 • 8874205817, 2223880, 2221444838